سرور مجازی ایران
نام سرور
 • CPU
 • RAM
 • نوع هارد دیسک
 • HDD
 • پورت
 • ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر
 • سیستم عامل
 • پشتیبانی
 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)
 

IR-SSD-١GB

۷۹۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٢vCore(s)

 • RAM

  ١GB (DDR3)

 • نوع هارد دیسک

  SSD (MLC)

 • HDD

  ٢٠GB

 • پورت

  ١GBit/s

 • ترافیک ماهیانه

  نامحدود (سفید)

 • دیتاسنتر

  آسیاتک / برج میلاد

 • سیستم عامل

  انتخابی

 • پشتیبانی

 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)

  ٢٤

IR-SSD-٢GB

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٢vCore(s)

 • RAM

  ٢GB (DDR3)

 • نوع هارد دیسک

  SSD (MLC)

 • HDD

  ٣٠GB

 • پورت

  ١GBit/s

 • ترافیک ماهیانه

  نامحدود (سفید)

 • دیتاسنتر

  آسیاتک / برج میلاد

 • سیستم عامل

  انتخابی

 • پشتیبانی

 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)

  ٢٤

IR-SSD-٤GB

۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٣vCore(s)

 • RAM

  ٤GB (DDR3)

 • نوع هارد دیسک

  SSD (MLC)

 • HDD

  ٦٠GB

 • پورت

  ١GBit/s

 • ترافیک ماهیانه

  نامحدود (سفید)

 • دیتاسنتر

  آسیاتک / برج میلاد

 • سیستم عامل

  انتخابی

 • پشتیبانی

 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)

  ٢٤

IR-SSD-٦GB

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٦GB (DDR3)

 • نوع هارد دیسک

  SSD (MLC)

 • HDD

  ٧٠GB

 • پورت

  ١GBit/s

 • ترافیک ماهیانه

  نامحدود (سفید)

 • دیتاسنتر

  آسیاتک / برج میلاد

 • سیستم عامل

  انتخابی

 • پشتیبانی

 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)

  ٢٤

IR-SSD-٨GB

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٨GB (DDR3)

 • نوع هارد دیسک

  SSD (MLC)

 • HDD

  ٩٠GB

 • پورت

  ١GBit/s

 • ترافیک ماهیانه

  نامحدود (سفید)

 • دیتاسنتر

  آسیاتک / برج میلاد

 • سیستم عامل

  انتخابی

 • پشتیبانی

 • حداکثر مدت تحویل (ساعت)

  ٢٤