سرور اختصاصی ایران
نام سرور
  • CPU
  • RAM
  • HDD
  • پورت
  • ترافیک ماهیانه
  • دیتاسنتر
  • سیستم عامل
  • پشتیبانی
  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)
 

Economy-16GB

۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
  • CPU

    2x Xeon E5620

  • RAM

    16GB (DDR3)

  • HDD

    240GB SSD
    | یا |
    500GB Enterprise

  • پورت

    ١GBit/s

  • ترافیک ماهیانه

    نامحدود (سفید)

  • دیتاسنتر

    آسیاتک / برج میلاد

  • سیستم عامل

    انتخابی

  • پشتیبانی

  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)

    72

Economy-24GB

۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
  • CPU

    2x Xeon E5620

  • RAM

    24GB (DDR3)

  • HDD

    240GB SSD
    | + |
    1TB HDD Enterprise

  • پورت

    ١GBit/s

  • ترافیک ماهیانه

    نامحدود (سفید)

  • دیتاسنتر

    آسیاتک / برج میلاد

  • سیستم عامل

    انتخابی

  • پشتیبانی

  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)

    72

Economy-32GB

۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
  • CPU

    2x Xeon E5620

  • RAM

    32GB (DDR3)

  • HDD

    2x 180GB SSD
    | + |
    1TB HDD Enterprise

  • پورت

    ١GBit/s

  • ترافیک ماهیانه

    نامحدود (سفید)

  • دیتاسنتر

    آسیاتک / برج میلاد

  • سیستم عامل

    انتخابی

  • پشتیبانی

  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)

    72

Economy-48GB

١٢,٨٥٠,٠٠٠ ریال / ماهیانه
  • CPU

    2x Xeon E5620

  • RAM

    48GB (DDR3)

  • HDD

    1TB SSD Enterprise
    | یا |
    2TB HDD Enterprise

  • پورت

    ١GBit/s

  • ترافیک ماهیانه

    نامحدود (سفید)

  • دیتاسنتر

    آسیاتک / برج میلاد

  • سیستم عامل

    انتخابی

  • پشتیبانی

  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)

    72

Economy-64GB

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
  • CPU

    2x Xeon E5620

  • RAM

    64GB (DDR3)

  • HDD

    1TB SSD Enterprise
    | + |
    1TB HDD Enterprise

  • پورت

    ١GBit/s

  • ترافیک ماهیانه

    نامحدود (سفید)

  • دیتاسنتر

    آسیاتک / برج میلاد

  • سیستم عامل

    انتخابی

  • پشتیبانی

  • حداکثر مدت تحویل
    (ساعت کاری)

    72